Sahatavara

 

Sahakuution asiakaslähtöinen toimintatapa merkitsee laaduiltaan, dimensioiltaan ja kosteuksiltaan asiakkaan tarpeiden mukaisia tuotteita. Tuotamme vuosittain 70 000 m3 mänty- ja kuusisahatavaraa, josta 60 % on mäntyä ja 40 % kuusta.

Olemme keskittyneet pienläpimittaisen tukin sahaukseen, tukkien ollessa latvaläpimitaltaan 10 cm - 26 cm. Tästä raaka-aineesta sahattu sahatavara soveltuu mitä parhaiten huonekalu-, liimapuu-, lämpöpuu-, sekä puusepänteollisuuden tarpeisiin. Tuotannostamme yli 80 % suuntautuu vientiin, vientimaita meillä on 32.

Sahatavaramme päätyy pääasiassa EU maihin, Aasiaan sekä Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään.

Dimensiot ovat paksuudeltaan 15 mm - 75 mm ja leveydeltään 75 mm - 200 mm, 200 mm leveiden tuotteiden maksimipaksuus ollen 38 mm.

Olemme erikoistuneet erityisesti terveoksaisen sahatavaran tuotantoon. 

 

Pituudet puulajeittain:

 

Mänty 3,0 / 3,6 / 4,2 / 5,1

Kuusi 3,0 / 3,6 / 4,0 (3,9) / 5,1