Raaka-aineENA SUOMALAINEN, PUHTAAN LUONNON PUU

 

Sahakuution raaka-aineen käyttö vuodessa on 200 000 m3. Raaka-aine hankitaan noin 100 kilometrin säteeltä tuotantolaitoksesta, suomalaisista sertifioiduista metsistä. Puun hankinnassa noudatamme sertifioidun puun alkuperän hallintajärjestelmää (PEFC ST 2002:2020). Raaka-aine jakauma puulajeittain on 50 % mänty, 50 % kuusi. 

Ostamme raaka-aineemme vierastoimittajilta sekä suoraan yksityisiltä metsänomistajilta. 

Olemme kiinnostuneita tekemään puukauppaa hyvänlaatuisista mänty- sekä kuusivaltaisista toisen- ja kolmannen asteen harvennuskohteista. Ostamme myös havupuuvaltaisia päätehakkuu leimikoita.  

Tukkimittojemme vuoksi varmistamme hyvän katkonnan metsässä mikä tietää parempaa puukauppatiliä metsänomistajille. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä tiettyjen paikallisten korjuuketjujen kanssa. Paikallisena puunjalostajana haluamme aina varmistaa hyvän korjuujäljen hakkuissa ja sitä kautta luoda pitkäaikaisia asiakkuuksia metsänomistajien kanssa.

Kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeää toteuttaa oikeanaikaiset ja oikeanlaiset hoitotoimenpiteet jo metsässä. Nämä hoitotoimenpiteet sekä ympäristöasiat huomioon ottaen Sahakuutio Oy on omalta osaltaan vaikuttamassa kestävän kehityksen jatkuvuuteen sekä edistämässä suomalaisen puun käyttöä monipuolisesti.

 

METSÄVASTAAVA KORJUUVASTAAVA

TERO VALKEAPÄÄ MIKA SUOMALAINEN

tero.valkeapaa@sahakuutio.fi mika.suomalainen@sahakuutio.fi

050 337 1973 050 015 5897