Raaka-aineENA SUOMALAINEN, PUHTAAN LUONNON PUU

 

Sahakuutio Oy:n raaka-aineen käyttö vuodessa on 160 000m3. Raaka-aine hankitaan noin 100 kilometrin säteeltä tuotantolaitoksesta. Sahakuutio Oy hankkii raaka-aineen suomalaisista sertifioiduista metsistä. Puun hankinnassa noudatamme sertifioidun puun alkuperän hallintajärjestelmää (PEFC ST 2002:2013). Raaka-aine jakauma puulajeittain on 60% mänty, 40% kuusi.

Ostamme raaka-aineemme pääosin vierastoimittajilta, mutta ostamme puuta myös suoraan yksityisiltä metsänomistajilta. Kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeä toteuttaa oikeanaikaiset ja oikeanlaiset hoitotoimenpiteet jo metsässä. Nämä hoitotoimenpiteet sekä ympäristöasiat huomioon ottaen Sahakuutio Oy on omalta osaltaan vaikuttamassa kestävän kehityksen jatkuvuuteen sekä edistämässä suomalaisen puun käyttöä monipuolisesti.