Sahakuutio Oy

tehdas Sahakuutio Oy on perustettu vuonna 1994 Itä-Suomeen, keskelle hyvin hoidettuja sekä mittavia raaka-ainevarantoja.

Sahakuutio Oy on keskittynyt pienläpimittaisen mänty- ja kuusisahatavaran sahaukseen ja kuivaukseen. Tästä pienläpimittaisesta raaka-aineesta tuotettu sahatavara soveltuu mitä parhaiten huonekalu-, liimalevy-, ja liimapalkkiteollisuuden raaka-aineeksi.

Sahakuutio Oy:n tuotannosta n. 65 % menee vientiin ja n. 35 % tuotannosta toimitetaan kotimaahan vientiin jalostavalle teollisuudelle. Sahakuutio Oy:llä on myyntiä 32 maahan. Suurimmat markkina-alueet sijaitsevat EU-maiden lisäksi Aasiassa, Israelissa ja Pohjois-Afrikassa. Uutena alueena ovat myös Persianlahden maat.